മോളി ആന്റിയായി രേവതി എത്തുന്നു

സമകാലീന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധനേടിയ രജ്ഞിത്ത് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണു മോളി ആന്റി റോക്ക്സ്.രേവതി ടൈറ്റില്‍