അവസാന ശ്വാസം വരെ കൊറോണ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു: ഇറാനിലെ ഡോ. ഷിറീന്‍ റൂഹാനി കൊവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു

രണ്ടും മൂന്നും ഷിഫ്റ്റുകള്‍ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടും നിര്‍ജലീകരണം സംഭവിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നിട്ടും താന്‍ ഡ്യൂട്ടിക്കു വരില്ലെന്നു പറയാതെ മുഴുവൻ സമയവും