ഡോ. ഷര്‍മദ് ഖാന് ആരോഗ്യ രത്‌ന അവാര്‍ഡ്

ചിറയിന്‍കീഴ് വിശ്വശ്രീ ധന്വന്തരീ കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി തേവര്‍ മഠം ട്രസ്റ്റ് വിശ്വശ്രീ കലാസാംസ്‌കാരിക സമിതിയുടെ ആരോഗ്യ രത്‌ന അവാര്‍ഡ് ചേരമാന്‍ തുരുത്ത്