ഗവണ്‍മെന്റ് ലോ കോളേജ് അധ്യാപകന്‍ ഡോ. എ സുഹൃത് കുമാറിനെതിരെ കേരള സര്‍വകലാശാലയുടെ നടപടി

ഗവണ്‍മെന്റ് ലോകോളേജിലെ അധ്യാപകനായ ഡോ. എ സുഹൃത് കുമാറിനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് കേരള സര്‍വകലാശാല.കെ ജി ഒ എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറികൂടിയാണ്