ഇവള്‍ ഡോളി ശിവാനി; അമ്പെയ്ത്തില്‍ ദേശിയറിക്കോര്‍ഡിട്ട മൂന്നുവയസ്സുകാരി

മൂന്നാം പിറന്നാളിന് 9 ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ ദേശീയ അമ്പെയ്ത്തില്‍ റെക്കോര്‍ഡിട്ട് വിജയവാഡയില്‍ നിന്നുള്ള ഡോളി ശിവാനി ചെറുകുറിയാണ്