സര്‍ക്കാര്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ കുറിപ്പ് വായിക്കാന്‍ കഴിയാതെ രോഗികളോട് അസുഖം ചോദിച്ച് മരുന്നുകള്‍ നല്‍കേണ്ട ഗതികേടിലാണെന്ന് മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പുകാര്‍

സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ രോഗികള്‍ക്കു മരുന്നു കുറിച്ചു നല്കുന്ന പേരുകള്‍ വായിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നു മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പ് നടത്തിപ്പുകാര്‍. ഇവര്‍ കുറിച്ചു