ആത്മീയജീവിതത്തിന് അന്ത്യം; പ്രണയിനികളായ കന്യാസ്ത്രീയും വൈദികനും വിവാഹജീവിതത്തിലേക്ക്

ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ഒന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ച് പ്രണയബദ്ധരായ വൈദികനും കന്യാസ്ത്രീയും തങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം മതിയാക്കി വിവാഹജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു. തൃശൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ