സാമുദായിക അക്രമത്തിലേക്ക് അനുയായികളെ വിടുന്നവരും നേതാക്കളല്ല; ബിബിന്‍ റാവത്തിന് ദ്വിഗ് വിജയസിംഗിന്റെ മറുപടി

'' ജനറല്‍ സാഹിബിനോട് ഞാന്‍ യോജിക്കുന്നു എന്നാല്‍ അനുയായികളെ സാമുദായി അക്രമങ്ങളിലേക്കും വംശഹത്യയിലേക്കും തള്ളി വിടുന്നവരും നേതാക്കളല്ല എന്നതിനോട് ജനറല്‍