ഇത്തവണ പണമില്ലാത്ത വിഷുവും ഈസ്റ്ററും; സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം എടിഎമ്മുകളും കാലി

വിഷു, ഈസ്റ്റര്‍ ആഘോഷക്കാലത്ത് പണം ആവശ്യത്തിനു പണം കിട്ടാതായതോടെ ജനം വലയുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 40 ശതമാനം എടിഎമ്മുകളിലും പണമില്ല. പുത്തന്‍