മധ്യപ്രദേശിൽ ഖനിയില്‍ നിന്നും ആദിവാസി തൊഴിലാളി കണ്ടെടുത്തത് 60 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന വജ്രം

കൃഷ്ണ കല്യാൺപൂർ പ്രദേശത്തെ ആഴം കുറഞ്ഞ ഖനികളിൽ നിന്നാണ് സിംഗ് ഈ വിലയേറിയ കല്ല് കണ്ടെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.