‘എനിക്ക് വേണം ‘ഈ രശ്മി’യെ, ഈ രശ്മിയെ ഞാനിങ്ങെടുക്കുവാ’; കല്യാണ ഫ്ലക്സിലും തരംഗമായി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാക്കുകള്‍

വരന്‍ വധുവിന്‍റെ ബന്ധുക്കളോട് പറയുന്ന വാക്കുകളായാണ് ഇത് ഫ്ലക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.