വര്‍ക്കല ശിവപ്രസാദ് വധം: ഡിഎച്ച്ആര്‍എം സംസ്ഥാന നേതാക്കളടക്കം ഏഴു പേര്‍ക്കും ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും

ഡിഎച്ച്ആര്‍എം സംസ്ഥാന നേതാക്കളടക്കം ഏഴു പേര്‍ക്കുംവര്‍ക്കല ശിവപ്രസാദ് വധക്കേസില്‍ ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും