ഗാന്ധിയെ രാഷ്ട്രപിതാവായി കരുതുന്നില്ല. ഗാന്ധിക്കെതിരായ അധിക്ഷേപങ്ങളിൽ പശ്ചാത്താപമില്ലെന്ന് കലിചരൺ മഹാരാജ്

പട്ടേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയെക്കാളും ശക്തമായ രാജ്യമാകുമായിരുന്നു