ആനക്കുട്ടിക്ക് കൊവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ; സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ആനക്കുട്ടിക്ക് കൊവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ. രാജാജി ടൈഗര്‍ റിസര്‍വിലെ ആനക്കുട്ടിക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സംശയിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ആനക്കുട്ടിയുടെ സാമ്പിൾ