തിരുവനനന്തപുരം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

ടൂറിസം വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍  ബീനാവര്‍ഗ്ഗീസ്  വീട്ടിനുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.  അസുഖമായതിനാല്‍  മൂന്ന് ദിവസത്തെ  അവധിയിലായിരുന്നു ഇവര്‍.  ടൂറിസം