ആഫ്രിക്കന്‍ ആനയുടെ ഏകാന്തത അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇണയെ തേടി ഡല്‍ഹി മൃഗശാല

ഇതിനിടെ, ശങ്കറിന്റെ ഏകാന്തതയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടത്തി തരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യൂത്ത് ഫോര്‍ അനിമല്‍സ് എന്ന സംഘടന അടുത്തിടെ ഒരു