1984 ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി കലാപബാധിത പ്രദേശം ഉടന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കണം: ദില്ലി ഹൈക്കോടതി

ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും കലാപത ബാധിത മേഖലകളിലെത്തണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി

Page 3 of 3 1 2 3