രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും കാണാതായ 23 വയസ്സുകാരിയെ തെരഞ്ഞുപോയ എൻ ജി ഓ പ്രവർത്തകർ ദില്ലിയിലെ പെൺവാണിഭത്തിന്റെ ഇരുമ്പു കോട്ട തകർത്ത കഥ

രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും കാണാതായ 23 വയസ്സുള്ള ഒരു യുവതിയെത്തേടിയുള്ള അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ അന്വേഷണമാണു ഡൽഹി നഗരത്തിൽ നൂറിലധികം പെൺകുട്ടികളെ അനധികൃതമായി

ഡൽഹി ആശ്രമത്തിലെ തടങ്കലിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് 41 പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ

ഡൽഹി: രോഹിണിയിലെ ആധ്യാത്മിക് വിശ്വവിദ്യാലയ എന്ന ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹി വനിതാ കമ്മീഷനും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും ചേർന്ന് രക്ഷിച്ചത്