ഡൽഹിയിലുണ്ടായത് കാലന് പോലും രാജി വച്ച് പോകാന്‍ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ: ശിവസേന

കലാപത്തിൽ നിന്നും മുദ്ദാസര്‍ ഖാനെയോ, അന്‍കിത് ശര്‍മ്മയേയോ രക്ഷിക്കാന്‍ ദൈവത്തിന് സാധിച്ചില്ലെന്നും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.

ബിജെപി ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ജൂതയെന്നും വിളിച്ച ‘അതിഷി മര്‍ലെന’യെ അറിയാം

ഈ പേരാവട്ടെ ഉണ്ടാക്കിയത് മാര്‍കിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികരായ മാര്‍ക്സിന്റെയും ലെനിന്റെയും പേരുകള്‍ ചേര്‍ത്തുവെച്ചും.