മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസ്

ഘട്ടംഘട്ടമായി മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറച്ചുകൊണ്ടുവരിക എന്നതാണു യൂത്ത്‌കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയമെന്നു ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസ്. അതിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണു പ്രവര്‍ത്തകരെന്നും മദ്യത്തിന്റെ