രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ വിടാതെ ഇഡി; നാലാം തവണയും ചോദ്യം ചെയ്യും; പ്രതിഷേധം നടത്താൻ കോൺഗ്രസ്

ഏകദേശം നൂറിലധികം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം ചോദിച്ചെങ്കിലും മിക്കതിലും വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടൈന്നാണ് ഇഡിയുടെ നിലപാട്.