അഗസ്‌റ്റാ വെസ്‌റ്റ്ലാന്റ്‌ ഹെലികോപ്‌റ്റര്‍ ഇടപാടില്‍ ഇടനിലക്കാരന്റെ കത്ത്‌ പുറത്ത്‌.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലേക്ക്‌ നീക്കി നിര്‍ത്തിയ അഗസ്‌റ്റാ വെസ്‌റ്റ്ലാന്റ്‌ ഹെലികോപ്‌റ്റര്‍ ഇടപാടില്‍ ഇടനിലക്കാരന്റെ കത്ത്‌ പുറത്ത്‌.വെസ്റ്റ്‌ലാൻഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടപാട് നടക്കണമെങ്കിൽ