സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ “മൃഗം” എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച ഡിസിപി ഹേമലതയോട് വിശദീകരണം തേടി കമ്മിഷണർ എ.വി. ജോർജ്

സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ “മൃഗം” എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച ഡിസിപി ഹേമലതയോട് വിശദീകരണം തേടി കമ്മിഷണർ എ.വി. ജോർജ്

വയർലെസ് കോൺഫറൻസിനിടെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ “മൃഗം” എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച് ഡിസിപി ഹേമലത; പരാതി നൽകി പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ

വയർലെസ് കോൺഫറൻസിനിടെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ "മൃഗം" എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച് കോഴിക്കോട് ഡിസിപി ഹേമലത; പരാതി നൽകി പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ