ധാരാസിംഗ് അന്തരിച്ചു

രാമയണം പരമ്പരയിലെ ഹനുമാനായി അഭിനയിച്ച് പ്രേക്ഷകലക്ഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലിടം നേടിയ ഹിന്ദി സിനിമാ നടന്‍ ധാരാസിംഗ് (83) അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന്