സത്യവാങ്മൂലം പുതുക്കി നൽകും

ഹൈകോടതിയിൽ നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനകളെക്കുറിച്ച് എ.ജി കെ.പി.ദണ്ഡപാണി മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കി. എ.ജി.യുടെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണെന്നും എന്നാല്‍, സര്‍വകക്ഷിയോഗത്തിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച്