ഇവള്‍ അഞ്ചു വയസുകാരി ദാനാ ഫാത്വിമ; അഞ്ചുഭാഷകള്‍ നിഷ്പ്രയാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മിടുമിടുക്കി

ദാനാ ഫാത്വിമയെന്ന ഈ മിടുക്കിക്ക് വയസ്സ് അഞ്ച്. പക്ഷേ ഇവള്‍ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ്, അഞ്ച് ഭാഷകള്‍ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്ത്. അബുദാബി