സിറിയയില്‍ തലസ്ഥാനം കത്തുന്നു

സിറിയന്‍ തലസ്ഥാനമായ ഡമാസ്‌കസില്‍ വിമത സൈനികരും സര്‍ക്കാര്‍ സൈനികരും തമ്മില്‍ കനത്തപോരാട്ടം നടക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. പല തെരുവുകളും പട്ടാളം അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.അല്‍മെസെ