ഓസ്കാർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഡാം 999നും പുറത്ത്

എണ്‍പത്തിനാലാമത് ഓസ്കാര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിനുള്ള അവസാന നാമനിര്‍ദ്ദേശ പട്ടിക പുറത്തുവന്നു.ഇന്ത്യക്ക് നിരാശ സമ്മാനിച്ച് കൊണ്ട് ആദാമിന്റെ മകൻ അബുവിനു പിന്നാലെ ഡാം