ബലാത്സംഗത്തെ നിയമാനുസൃതമാക്കുക വഴി ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാം: സംവിധായകന്‍ ഡാനിയേല്‍ ശ്രാവണ്‍

ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ എത്തിയാൽ പിന്നെ അവരുടെ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് വഴങ്ങാത്തവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല.