രാജ്യസ്‌നേഹം ഒരു മതത്തിന്റെയും കുത്തകയല്ലെന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ അംഗം ജസ്റ്റീസ് സിറിയക് ജോസഫ്

രാജ്യസ്‌നേഹം ഒരു മതത്തിന്റെയും കുത്തകയല്ലെന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ അംഗം ജസ്റ്റീസ് സിറിയക് ജോസഫ്. വധ ശിക്ഷയെ എതിര്‍ക്കുന്നത് രാജ്യ