കോൺഗ്രസ് – ലീഗ് – ബിജെപി സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചു പരമാവധി പോസ്റ്റുകൾ ഇടണം; രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക എന്നിവരെ തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കരുത്; സൈബർ സഖാക്കൾക്കു കർശന നിർദേശം

കോൺഗ്രസ് – ലീഗ് – ബിജെപി സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചു പരമാവധി പോസ്റ്റുകൾ ഇടണം; രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക എന്നിവരെ തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കരുത്; സൈബർ