രോഗ വ്യാപന കേന്ദ്രമായി പുജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ: ഇന്നലെ മാത്രം രോഗം ബാധിച്ചത് 53 പേർക്ക്, ആകെ 218

പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ 53 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ മാത്രം 218