ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടേത് ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിജയം: ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രസമൂഹം

അമേരിക്കന്‍ ബഹിരാകാശകേന്ദ്രമായ നാസയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചൊവ്വാപര്യവേഷണത്തിനായി തയാറാക്കിയ ‘ക്യൂരിയോസിറ്റി’യുടേതു ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിജയമായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. അതിസങ്കീര്‍ണമായ പദ്ധതി ഏറെ കൃത്യതയോടെ

നാസയുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ചൊവ്വയിലിറങ്ങി

നാസയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ വഴിത്തിരിവ്. കഴിഞ്ഞ നവംബറില്‍ നാസ വിക്ഷേപിച്ച പര്യവേഷണ വാഹനമായ ക്യൂരിയോസിറ്റി ചൊവ്വയിലിറങ്ങിയതായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.