യുകെയില്‍ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് എത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ നിന്നു മുങ്ങി

വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് എറണാകുളത്ത് വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ടു പേര്‍ മുങ്ങി. പറവൂര്‍ പെരുവാരത്ത് വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍