പാലസ്തീന് പിന്തുണയുമായി ഇന്ത്യയിലെ സാംസ്‌കാരിക-സാഹിത്യ-രാഷ്ട്രീയരംഗത്തെ പ്രമുഖര്‍

ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ പിന്മാറിയ 1948 മുതല്‍ ഇസ്രാഈല്‍ പാലസ്തീനികളെ സ്വന്തം മണ്ണില്‍ നിന്ന് തുടച്ചുമാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില്‍ ഇവര്‍