അമേരിക്കയുമായി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ക്യൂബ തയാറെന്നു റൗള്‍

അമേരിക്കയുമായി സാംസ്‌കാരിക മൂല്യത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ ബന്ധത്തിനു(സിവിലൈസ്ഡ് റിലേഷന്‍) ക്യൂബ തയാറാണെന്നു പ്രസിഡന്റ് റൗള്‍ കാസ്‌ട്രോ. ഭരണമാറ്റമെന്ന ആവശ്യം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ അമേരിക്ക