ഇന്ത്യയില്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ ന്യൂനപക്ഷമായാല്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ അവസ്ഥയുണ്ടാകും: ബിജെപി

ഹിന്ദുക്കള്‍ ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ഭരണഘടനയും സ്ത്രീകളും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്നും ബി ജെ പി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി