റഷ്യയുടെ ഉക്രൈന്‍ ആക്രമണത്തിലെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനല്‍ കോടതി

എത്രയും വേഗത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് നെതര്‍ലാന്‍ഡിലെ ഹേഗ് ആസ്ഥാനമായ ഐസിസിയുടെ നീക്കം.