ബാംഗ്ലൂരിന് ജയം

ജയ്പൂർ:ഐ.പി.എൽ ക്രിക്കറ്റിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് 46 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി.രാജസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടി ബാംഗ്ലൂർ എട്ടാംസ്ഥാനത്തു നിന്നും നാലാംസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക്