ഇന്ത്യ ഭരിച്ച എക്കാലത്തെയും ദുർബലനായ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയിയെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ഇന്ത്യ ഭരിച്ച എക്കാലത്തെയും ദുർബലനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് വാജ്പേയിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് . പാകിസ്താനുമായുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയും താത്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ വാജ്പേയിക്ക്