കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു; എ. വിജയരാഘവന് താൽക്കാലിക ചുമതല

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു; എ. വിജയരാഘവന് താൽക്കാലിക ചുമതല

നടക്കുന്നത് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം; പാര്‍ട്ടിയുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും സർക്കാരിന്: കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍

സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റില്ല - കോടിയേരി പറഞ്ഞു.