പന്ന്യന്‍ രവീന്ദ്രന്‍ സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി

ഒന്നരദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ദേശീയ നേതാക്കളുടെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കും ഒടുവില്‍  സി.പി.ഐ  സംസ്ഥാന  സെക്രട്ടറിയായി  മുന്‍ എം.പിയും സി.പി.ഐ  ദേശീയ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്