മധ്യപ്രദേശിൽ പശുവിന്റെ വാൽ മുറിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഗോരക്ഷകർ യുവാവിനെ വളഞ്ഞിട്ടു മർദ്ദിച്ചു: വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനിൽ ഗോരക്ഷകർ യുവാവിനെ വളഞ്ഞിട്ടു മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐ