ആയുർവേദ ശസ്ത്രക്രിയ അനുമതി; ഐഎംഎയുടെയും കെജിഎംസിടിഎയുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിഷേധ സമരം

ആയുർവേദ ശസ്ത്രക്രിയ അനുമതി; ഐഎംഎയുടെയും കെജിഎംസിടിഎയുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിഷേധ സമരം

കോവിഡ് ചികിത്സ: വയനാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്ലാസ്മ ബാങ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

രോഗമുക്തനായ ആളുടെ രക്തത്തെപ്ലാസ്മ ഫെറസിസ് മെഷീനിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് രക്ത കോശങ്ങളെ പ്ലാസ്മയില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിക്കും.