കൊവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തില്‍ ലഹരി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് തടഞ്ഞു; എല്ലാവർക്കും രോഗം പരത്തുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി രോഗികള്‍

വെളിയില്‍ നിന്നും രോഗികള്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബന്ധുക്കള്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഒപ്പം മദ്യവും പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയിലെ അരുണ്‍ ജയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയം കോവിഡ് 19 കേന്ദ്രമാക്കുന്നു

മുൻപ് ഫിറോസ് ഷാ കോഡ്‌ല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്‌റ്റേഡിയം ഈ അടുത്താണ് അരുണ്‍ ജയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പേരുമാറ്റിയത്.