ഇന്‍ഡിഗോയുടെ യാത്രാവിലക്കിനെതിരെ കുനാലിന്റെ നോട്ടീസ്; മാപ്പു പറയണമെന്നും, 25 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നും ആവശ്യം

യാത്രാവിലക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കണമെന്നും, നിരുപാധികം മാപ്പു പറയണമെന്നും കൂടാതെ 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നും നോട്ടീസില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.ഇന്‍ഡിഗോയ്ക്ക്