ആറ്റുകാൽ ദേവി ഭക്തരെ കൊതുകിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ പുകയന്ത്രവുമായി സിപിഎം കൗൺസിലർ ഐപി ബിനു എത്തി

ആറ്റുകാൽ ദേവിക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവിക്ക് പൊങ്കാലയർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന ഭക്തരെ കൊതുകിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ പുകയന്ത്രവുമായി കർമ്മനിരതനായി ബിനു തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്.