നടപടികളിൽ അതൃപ്തി, അന്തർ സംസ്​ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി കുറെകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു -നീതി ആയോഗ്​

കോടിക്കണക്കിന്​ തൊഴിലാളികളാണ്​ ഭക്ഷണവും കിടപ്പാടവും പണവുമില്ലാ​െത കഷ്​ടപ്പെട്ടത്​. ഈ മാസാദ്യം മുതൽ അവരിൽ കുറേപേർ കാൽനടയായും മറ്റും സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്​

ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണം; കുറ്റവാളികളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥനയുമായി യുഎസ് പോലീസ്

ഈ സമയം പോലീസിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി കൊണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ എന്താകും അവസ്ഥ?