കൊറോണ വെെറസിനെ കണ്ടാൽ പ്രകാശിക്കുന്ന മാസ്ക്: സെൻസർ മാസ്കുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു

റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ അവർ വികസിപ്പിക്കുന്ന മാസ്‌ക് അണിഞ്ഞാല്‍, കൊറോണ വൈറസുള്ള ഒരാള്‍ ഉച്ഛ്വസിക്കുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും അതിലുള്ള ഫ്‌ളൂറോസന്റ്