ജഡ്ജിമാരുടെ വിവാദ സ്ഥലം മാറ്റം; കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നത് കൊളീജിയത്തിന്‍റെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഭൂഷണമല്ല: സുപ്രീം കോടതി

ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനായാണ് സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളെന്നും സുപ്രീംകോടതി സെക്രട്ടറി ജനറൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടികാട്ടുന്നു.